จ.กระบี่ (3,820 คน) จ.กรุงเทพฯ (6,220,340 คน) จ.กาญจนบุรี (2,820 คน) จ.กาฬสินธุ์ (1,140 คน) จ.กำแพงเพชร (1,020 คน) จ.ขอนแก่น (23,200 คน) จ.จันทบุรี (1,520 คน) จ.ฉะเชิงเทรา (3,240 คน) จ.ชลบุรี (6,140 คน) จ.ชัยนาท (340 คน) จ.ชัยภูมิ (1,560 คน) จ.ชุมพร (860 คน) จ.เชียงราย (7,340 คน) จ.เชียงใหม่ (58,260 คน) จ.ตรัง (2,980 คน) จ.ตราด (720 คน) จ.ตาก (1,000 คน) จ.นครนายก (700 คน) จ.นครปฐม (6,940 คน) จ.นครพนม (760 คน) จ.นครราชสีมา (7,400 คน) จ.นครศรีธรรมราช (2,380 คน) จ.นครสวรรค์ (3,420 คน) จ.นนทบุรี (301,600 คน) จ.นราธิวาส (1,580 คน) จ.น่าน (780 คน) จ.บุรีรัมย์ (1,620 คน) จ.ปทุมธานี (4,200 คน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ (560 คน) จ.ปราจีนบุรี (1,020 คน) จ.ปัตตานี (3,000 คน) จ.พระนครศรีอยุธยา (3,240 คน) จ.พะเยา (1,760 คน) จ.พังงา (140 คน) จ.พัทลุง (120 คน) จ.พิจิตร (360 คน) จ.พิษณุโลก (5,460 คน) จ.เพชรบุรี (1,480 คน) จ.เพชรบูรณ์ (460 คน) จ.แพร่ (20 คน) จ.ภูเก็ต (21,440 คน) จ.มหาสารคาม (1,720 คน) จ.มุกดาหาร (440 คน) จ.แม่ฮ่องสอน (600 คน) จ.ยโสธร (840 คน) จ.ยะลา (1,780 คน) จ.ร้อยเอ็ด (760 คน) จ.ระนอง (640 คน) จ.ระยอง (5,940 คน) จ.ราชบุรี (2,940 คน) จ.ลพบุรี (1,020 คน) จ.ลำปาง (5,940 คน) จ.ลำพูน (1,680 คน) จ.เลย (1,520 คน) จ.ศรีสะเกษ (360 คน) จ.สกลนคร (380 คน) จ.สงขลา (17,280 คน) จ.สตูล (460 คน) จ.สมุทรปราการ (5,820 คน) จ.สมุทรสงคราม (400 คน) จ.สมุทรสาคร (2,400 คน) จ.สระแก้ว (360 คน) จ.สระบุรี (1,300 คน) จ.สิงห์บุรี (320 คน) จ.สุโขทัย (960 คน) จ.สุพรรณบุรี (1,100 คน) จ.สุราษฎร์ธานี (3,700 คน) จ.สุรินทร์ (2,920 คน) จ.หนองคาย (2,100 คน) จ.หนองบัวลำภู (420 คน) จ.อ่างทอง (700 คน) จ.อำนาจเจริญ (440 คน) จ.อุดรธานี (3,420 คน) จ.อุตรดิตถ์ (1,820 คน) จ.อุทัยธานี (800 คน) จ.อุบลราชธานี (4,200 คน)
มากกว่า 10,000 คน
8,001 - 10,000 คน
6,001 - 8,000 คน
4,001 - 6,000 คน
2,001 - 4,000 คน
1 - 2,000 คน
0 คน