facebook

game facebook สอนเล่น facebook

สมัคร facebook

สถิติผู้ใช้งาน facebook ในประเทศไทยจำแนกตามจังหวัด  
(ข้อมูลณ.วันที่ 17 มีนาคม 2554)


Facebook แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน facebook ในประเทศไทย    
ขอเชิญชวนชาว facebook ทุกท่าน ร่วมกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำสถิติการใช้งาน facebook ของผู้ใช้งานในประเทศไทย
โดยข้อมูลของท่านจะถูกรวบรวมไว้เพื่อจัดทำสถิติเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆของท่านในจุดประสงค์อื่นๆ


 


    Kapook facebook Guide is neither affiliated with nor endorsed by Facebook Inc.